6430, Bácsalmás,
Gróf Széchenyi.u.9

+36 (30) 355 8348
info@fanni-konyhastudio.hu

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER SZABÁLYZATA

 

A  6430, Bácsalmás, Gróf Széchenyi u. 9. alatt működő  Polyák Márk Egyéni Vállalkozó elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet, amelynek célja az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a balesetek és jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat, hogy a kép- és hangfelvételek rögzítési, felhasználási és megőrzési szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései irányadók.

A kezelt adatok köre: az Érintetteknek a kép- és hangfelvételeken rögzített képmása, hangja és egyéb személyes adatai. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, ha az Érintett a bejáratnál kihelyezett figyelmeztető tábla és a jelen tájékoztató ismeretében bemegy a kamerával megfigyelt területre, helyiségbe.

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket zárható helyiségében található szerver 60 munkanapig tárolja. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melyek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag az erre felhatalmazott személyek jogosultak. A kamerák felvételének megtekintésére az Adatkezelő erre feljogosított vezetői jogosultak.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetését leíró részletes szabályokat, a jogorvoslati lehetőségeket az Adatkezelő Adatvédelmi szabályzata tartalmazza. Az elektronikus megfigyelőrendszer működéséről szóló szabályzat az Adatkezelő székhelyén (6430, Bácsalmás, Gróf Széchenyi u. 9.) és weboldalán, http://www.fanni-konyhastudio.hu/ tekinthető meg.

 

 

Bácsalmás, 2018.05.24.